fundit – גיוס הון לעסקים

פופולארי

Report Abuse

רקע על החברה

fundit כוללת פלטפורמה אינטראקטיבית המאפשרת לחברות וליזמים עסקיים בכל תחום לגייס כסף מהציבור בתמורה להקצאת מניות או אג"ח נושאת רבית.
נושאי השקעה: נדל"ן, טכנולוגיה, מדיה, ספורט, עסקים קטנים, פיננסים, חברתי, תיירות, בריאות ורפואי

מאפייני פעילות החברה

מאפיינים
  • מימון המונים
  • השקעות בעסקים

פרטים

אתר האינטרנט של החברה
כתובת מייל
מספר טלפון
תאריך עדכון אחרון
22/08/2022

כתובת

כתובת
HaMasik Street 8, Israel

הירשם כבעל העסק!

זה העסק שלך?

רישום כבעל העסק היא הדרך הטובה ביותר לעדכן ולשמור על הפרטים הקשורים בעסק שלך

בקשת בעלות עבור העסק הזה

הצג פרטי תכנית