מחשבון מעמ והסבר על המס

מחשבון מע”מ – למעבר מהיר למחשבון – לחץ כאן

מס ערך מוסף - מעמ
מס ערך מוסף - קבלה למשלם מעמ

תוכן עניינים

מס ערך מוסף (מע”מ) – הגדרה

“מס ערך מוסף (מע”מ) – מוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו. המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק”
(מתוך: אתר רשות המיסים).

 

מחשבון מעמ - תשלום מקדמות מס הכנסה (לוגו רשות המיסים)
מחשבון מעמ - תשלום מקדמות מס הכנסה (לוגו רשות המיסים)

מהו שיעור המע”מ כיום?

סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה ועומד כיום על 17%.
(מחשבון מעמ בדף זה מכוון לשיעור של 17%, עם זאת ניתן לשנות את אחוז המע”מ במחשבון עצמו).

 

היסטורית שיעורי מס ערך מוסף (מע”מ)

חוק המע”מ נכנס לתוקף בשנת 1976 ונקבע בזמנו על סך של 8% בלבד, כאשר במהלך השנים מס ערך מוסף עולה ויורד, בהתאם להחלטות הממשלה. להלן השינויים בשיעור המע”מ במהלך השנים*:

שנהשיעור המע”מ
201517%
201318%
201217%
201016%
200916.50%
200615.50%
200516.50%
200417%
200218%
199317%
199118%
199016%
198515%

* שימוש במחשבון מעמ עשוי להקל עליכם את החישוב

 

מס ערך מוסף – הסבר

מס ערך מוסף נקרא כך בשל הצורך של המדינה למסות את הערך המוסף בכל שלבי פיתוח, ייצור ושיווק המוצר או השירותים. ההפרש בין מחיר השירות או המוצר לבין סך כל המשאבים שהושקעו בייצור המוצר או במתן השירות. מס הערך המוסף הוא חלק יחסי קבוע ממחיר השירות או המוצר ועומד כיום על סך של 17%.

כאשר עוסק מורשה מוכר שירות או מוצר הוא מוסיף על המחיר את המע”מ ולכן המחיר גבוה ב-17%. בדו”ח השנתי הוא רשאי לקזז את הסכום מתוך סך המיסים ששילם עבור רכישותיו והוצאותיו (נקרא גם “מס תשומות”).

יצויין כי עוסק פטור אינו גובה מע”מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז את המע”מ ששילם עבור רכישותיו והוצאותיו.

 

אופן גביית מס ערך מוסף

כאשר קונים שירות או מוצר מחברה או אדם כלשהו (שאינו עוסק פטור) משלמים למוכר או לספק השירות את עלות המוצר או השירות בתוספת המע”מ. המוכר או ספק השירות מעביר את המע”מ שגבה על המוצר או השירות אל רשות המסים, ורק הסכום שקיבל פחות המע”מ ייחשב כהכנסה לצורך חישוב המס השנתי. לפיכך, המוכר או ספק השירות רשאי לקזז מהסכום שהוא מעביר לרשות המיסים את המע”מ ששילם עבור הוצאותיו ורכישותיו לעסק.

דוגמה:

חשמלאי רכש מנורה בשווי 200₪ להתקנה בבית של לקוח. ספק המנורה, גבה מהחשמלאי מע”מ בשיעור של 17% ממחיר המנורה, כלומר, החשמלאי שילם 234₪ (200₪ + 34₪ מע”מ). במידה והחשמלאי מוכר את המנורה בסך של 400₪ והוא כעצמו עוסק מורשה, הוא יהיה חייב לגבות מהלקוח מע”מ של 17% ממחיר המנורה, כלומר, על החשמלאי לגבות מהלקוח 468₪ (עפ”י החישוב: 400₪ + 68₪ מע”מ). על החשמלאי יהיה להעביר לרשות המיסים את המע”מ שגבה מהלקוח (סך של 68₪) ולהפחית ממנו את המע”מ בסך 34₪ ששילם עבור המנורה.

 

מחשבון מעמ - חישוב תוספת וסכום כולל מע"מ

מחשבון מעמ


בכדי לחשב את תוספת המע”מ*, הכנס את הסכום בשדה סכום ללא מע”מ. ניתן לשנות את אחוז המע”מ

* נכון לשנת 2022 אחוז המע”מ עומד על 17%

מחשבון מעמ - חישוב תוספת וסכום ללא מע"מ

מחשבון מעמ הפוך

 

בכדי לחשב כמה הייתה תוספת המע”מ*, הכנס את הסכום כולל מע”מ בשדה המתאים. תוספת המע”מ והסכום ללא המע”מ יופיע בשדות המתאימים.

* נכון לשנת 2022 אחוז המע”מ עומד על 17%

עסקאות הפטורות ממע”מ

במידה והחשמלאי וספק המנורה שניהם עוסקים פטורים, הרי לא יתווסף מע”מ למחיר. במקרה זה, החשמלאי ירכוש את המנורה בסכום של 200₪ והלקוח ישלם על המנורה 400₪.
חוק מע”מ מפרט גם סוגים של עסקאות שעליהן חל פטור מתשלום מס ערך מוסף – את פירוט העסקאות ניתן לראות כאן.


מע”מ בשיעור אפס (0%)

החוק מציין סוגי עסקאות עליהן חייבים לשלם מע”מ בגובה אפס אחוז (0%) – את פירוט העסקאות ניתן לראות כאן.

 

יודגש כי עפ”י החוק בישראל חייבים להציג את המחיר הסופי לצרכן ועליו לכלול כבר את כל המיסים והתשלומים (ביניהם גם המע”מ) במידה וכאלו קיימים. רצוי להעזר בחישוב עם מחשבון מעמ בכדי לוודא כי אכן המחיר כולל את כל התוספות הנדרשות עפ”י החוק.

לרשימת חברות המספקות שירותי יעוץ מס באתר אינבסטלי – לחץ כאן.

מחשבונים נוספים באתר אינבסטלי

מחשבון ריבית דריבית – לחץ כאן

מחשבון אחוזים – לחץ כאן