קרן כספית המדריך למשקיע הצעיר

קרן כספית – המדריך למשקיע הצעיר

מבוא

קרנות נאמנות הן כלי השקעה נפוץ המאפשר גישה נוחה לשוק ההון. עם זאת, בישראל יש עשרות רבות של קרנות נאמנות שונות, בהרכבים שונים וקשה לבחור את המוצר המתאים לך. קרנות כספיות הן פשוט אחת מהאפשרויות הפופולריות ביותר עבור משקיעים (גם לכם משקיעים צעירים) וזאת בשל יתרונותיה הרבים, כגון: סיכון נמוך, נזילות גבוהה ומינימום ניהול מצד המשקיע. 

בפוסט זה נרחיב על מאפייני קרן כספית, יתרונותיה וחסרונותיה, סוגים שונים של קרנות כספיות, טיפים לבחירת קרן מומלצת ועוד.

יאללה בוא נצא לדרך!

תוכן עניינים

מה זה קרן כספית
האם יש קרן כספית מומלצת?

 

מהי קרן כספית?

ראשית עלינו להבין מהי בכלל קרן כספית: למעשה, קרן כזו היא קרן נאמנות המאגדת השקעות קצרות טווח, בעיקר באג”ח ממשלתיות, אג”ח חברות בדירוג גבוה ופיקדונות בבנקים. מטרת הקרן היא להציע למשקיעים תשואה נמוכה אך יציבה יחסית, תוך שמירה על נזילות גבוהה. קרנות כספיות מנוהלות על ידי מנהלים מקצועיים, אשר אחראים על בחירת נכסי ההשקעה ועל ניהול הקרן לאורך זמן.

מהן היתרונות של קרנות כספיות?

 • סיכון נמוך: קרנות כספיות נחשבות לאחד ממוצרי ההשקעה הסולידיים ביותר בשוק, כיוון שהן משקיעות בנכסים בעלי רמת סיכון נמוכה יחסית.
 • נזילות גבוהה: ניתן לפדות את הכסף בקרן כספית בכל יום עסקים, ללא עמלות קנייה ומכירה.
 • פשטות: ניהול קרן כספית נעשה על ידי מנהל מקצועי, ואינו דורש מהמשקיע ידע או ניסיון מוקדם.
 • נגישות: ניתן להשקיע בקרן כספית בסכומים קטנים יחסית, החל מכמה מאות שקלים.
 • מיסוי מועדף: קרנות כספיות נהנות ממיסוי מועדף, בו משלמים מס רק על הרווח הריאלי (מעל עליית מדד המחירים לצרכן – ר’ הסבר בהמשך).

מהן החסרונות של קרנות כספיות?

 • תשואה נמוכה: התשואה שמציעות קרנות כספיות נמוכה יחסית למוצרי השקעה אחרים, כגון מניות או אג”ח לטווח ארוך.
 • דמי ניהול: קרנות כספיות גובות דמי ניהול שנתיים, אשר פוגעים בתשואה נטו למשקיע.
 • אי התאמה לתיק השקעות אגרסיבי: קרנות כספיות אינן מתאימות למשקיעים המחפשים תשואות גבוהות יותר, המעוניינים לקחת סיכון רב יותר.

 סוגים עיקריים של קרנות כספיות

קרן כספית שיקלית

קרן כספית שיקלית

קרן המשקיעה בנכסים שקליים בלבד

קרן כספית דולרית

קרן כספית דולרית

קרן המשקיעה בנכסים דולריים בלבד

קרן כספית מעורבת

קרן כספית מעורבת

קרן המשקיעה גם בנכסים שיקליים וגם בנכסים דולריים 

איך בוחרים קרן כספית מומלצת?

בחירת קרן כספית מומלצת כרוכה בביצוע מחקר והשוואה בין קרנות שונות. כאשר אתם בודקים ומשווים קרנות כספיות, מומלץ לבחון את הפרמטרים הבאים:

 • היסטוריית ביצועים: יש לבדוק את התשואות של קרן כספית לאורך תקופות זמן שונות, ולוודא שהיא עומדת ברמת התשואות שאתם מחפשים.
 • דמי ניהול: יש להשוות את דמי הניהול של קרנות כספיות שונות, ולבחור בקרן עם דמי ניהול נמוכים ככל הניתן.
 • רמת הסיכון: יש לבחור קרנות כספיות שתואמות את רמת הסיכון שאתם כמשקיעים מוכנים לקחת.
 • מדיניות ההשקעה של הקרן: יש לבדוק את מדיניות ההשקעה של הקרן, ולוודא שהיא תואמת את גישת ההשקעה של שלך כמשקיע. לדוגמה, ישנם משקיעים שמעדיפים להשקיע בנכסים שקליים בלבד, בעוד שאחרים, למרות התנודתיות וחוסר היציבות, מעדיפים חשיפה לשוק המט”ח, זאת באמצעות השקעה בנכסים דולריים.
 • גורמים נוספים: ניתן לקחת בחשבון גם גורמים נוספים, כגון גודל הקרן, מוניטין בית ההשקעות שמנהל את הקרן, ושירות הלקוחות שמציע.

מיסוי קרנות כספיות בישראל

קרנות כספיות נהנות ממיסוי מועדף בישראל, אך חשוב להבין את ההיבטים השונים של מיסוי זה על מנת לתכנן את ההשקעות בצורה נכונה.

רווחים ריאליים

הרווחים שצוברים משקיעים בקרן כספית חייבים במס רווח הון רק במידה והם ריאליים, כלומר מעל עליית מדד המחירים לצרכן. משמעות דבר זה היא שמשקיעים לא משלמים מס על שחיקה בשווי הכסף כתוצאה מאינפלציה.

מימוש קרן כספית

בעת מימוש הקרן, המשקיע משלם מס רווח הון על הרווח הריאלי שצבר. חישוב המס נעשה על פי שיטת FIFO (“First In, First Out”), כלומר הרווח החייב במס הוא ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה של יחידות הקרן הראשונות שנמכרו.

דחיית מס

ניתן לדחות את תשלום מס רווח ההון על ידי העברת הכסף מקרן אחת לאחרת, ללא משיכה של הכספים. פעולה זו מאפשרת למשקיעים לדחות את תשלום המס עד למועד מימוש הקרן האחרונה.

הפסדים

משקיעים בקרן כספית רשאים לקזז הפסדים שנוצרו להם כתוצאה מירידת ערך הקרן כנגד רווחים שצברו בקרנות כספיות אחרות או במוצרי השקעה אחרים.

קרן נאמנות חייבת

חשוב לציין שקיימות גם קרנות נאמנות כספיות מסוג “קרן נאמנות חייבת”. בקרנות אלו, הרווחים חייבים במס רווח הון כבר ברמת הקרן, כלומר משקיעים לא צריכים לשלם מס נוסף בעת מימוש יחידות הקרן. עם זאת, חשוב לבדוק את תנאי הקרן הספציפית, כיוון שייתכנו הבדלים בנוגע לחישוב המס ולתשלום המס.

חישוב מס קווח הון על מימוש קרן כספית

חישוב מס רווח הון על מימוש קרן כספית מורכב מכמה גורמים:

סוג הקרן:

 • קרן פטורה: קרן זו פטורה ממס רווח הון בעת רכישתה, אך חייבת במס רווח הון בשיעור של 20% בעת מימושה.
 • קרן חייבת: קרן זו חייבת במס רווח הון בשיעור של 15% הן בעת רכישתה והן בעת מימושה.

תקופת האחזקה:

 • פחות משנה: רווח ההון חייב במס בשיעור מלא (20% עבור קרן פטורה, 15% עבור קרן חייבת).
 • שנה עד שנתיים: רווח ההון חייב במס בשיעור של 50% (10% עבור קרן פטורה, 7.5% עבור קרן חייבת).
 • יותר משנתיים: רווח ההון פטור ממס.

חישוב רווח ההון:

 • קרן פטורה: רווח ההון מחושב כהפרש בין סכום המימוש לבין סכום הרכישה המקורי, ללא התאמה למדד.
 • קרן חייבת: רווח ההון מחושב כהפרש בין סכום המימוש לבין סכום הרכישה המקורי, תוך התאמה למדד.

דוגמה:

נניח שמשקיע רכש יחידות בקרן כספית פטורה בסכום של 100,000 ש”ח לפני שנתיים. לאחר שנתיים, הוא מוכר את היחידות בסכום של 120,000 ש”ח.

 • חישוב רווח ההון: 120,000 ש”ח – 100,000 ש”ח = 20,000 ש”ח
 • חישוב מס רווח הון: 20,000 ש”ח * 10% = 2,000 ש”ח

במקרה זה, המשקיע ישלם מס רווח הון של 2,000 ש”ח.

חשוב לציין

 • חישוב זה הוא הדגמה בלבד, וייתכנו שינויים בהתאם לפרטים ספציפיים של הקרן ושל המשקיע.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך לקבלת חישוב מדויק של מס רווח הון על מימוש קרן כספית.
 

 ייעוץ מקצועי

כפי שאנחנו חוזרים ומדגישים, תמיד כדאי ומומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה בקרנות כספיות,או בכל השקעה אחרת, על מנת להבין את ההשלכות המסיות של כל פעולה.

סיכום נושא המיסוי

מיסוי קרנות כספיות בישראל מורכב יחסית, אך חשוב להבין את ההיבטים השונים שלו על מנת לתכנן את ההשקעות בצורה נכונה ולחסוך במס. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.

סרטון המסביר מהי קרן כספית ואיך ניתן להשקיע בה

טבלאות השוואה בין קרנות כספיות בישראל (יוני 2024)

חשוב לציין שמדובר בטבלאות הדגמה בלבד, ונכון ליוני 2024. ייתכנו שינויים בנתונים לאורך זמן. מומלץ לבצע מחקר מעמיק לפני בחירת קרן כספית, ולקחת בחשבון את הפרמטרים השונים המוזכרים במאמר זה, כמו גם את הצרכים האישיים שלכם.

שם קרן הנאמנותתשואה חודשיתמתחילת השנהגודל קרןדמי ניהול
הראל כספית ניהול נזילות0.37%1.92%4928.70.16%
קסם אקטיב כספית שקלית0.35%1.89%1594.50.07%
איילון כספית ניהול הנזילות0.36%1.88%662.50.14%
איילון כספית0.37%1.88%6775.40.17%
הראל כספית מגמת ריבית0.36%1.88%16130.10.18%
קסם אקטיב כספית0.36%1.87%3625.60.12%
מור כספית0.35%1.87%3800.70.19%
ילין לפידות כספית0.35%1.87%2897.70.12%
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות0.36%1.87%4308.30.09%
הראל כספית שקלית0.36%1.86%32840.19%

(הטבלה מבוססת על מידע באתר funder.co.il)

 

טיפים נוספים:

 • מומלץ לפזר את ההשקעה בין מספר קרנות כספיות, על מנת להפחית את הסיכון.
 • חשוב לעקוב אחר ביצועי קרן כספית לאורך זמן, ולבצע התאמות במידת הצורך.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.

סיכום

קרן כספית היא מוצר השקעה פופולרי, גם בקרב משקיעים צעירים, המעוניינים בחשיפה לשוק ההון תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה. חשוב לבחור קרן כספית מומלצת תוך התחשבות בפרמטרים שונים, כגון: היסטוריית ביצועים, דמי ניהול, רמת הסיכון ומדיניות ההשקעה של הקרן. מומלץ לפזר את ההשקעה בין מספר קרנות כספיות, לעקוב אחר ביצועיהן לאורך זמן ותמיד להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.

 

הערה:
המידע המוצג במאמר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות.

אתרים נוספים עם מידע רלוונטי בנושא קרנות כספיות:

Share this article:

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.